Wyslij swoją pracę z Lekcji

Poniższy formularz służy do wysłania nauczycielowi wykonanego przez ucznia zadania na jego zaliczenie lub dla wystawienia oceny zadania.
Przesłane zadania mają status POUFNE i dostępne są wyłącznie dla nauczyciela informatyki. 

W uzasadnionych sytuacjach prace mogą być okazane dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy. pedagogowi szkolnemu oraz rodzicom ucznia.

Warunki poprawnego zaliczenia zadania:

 • Wysyłany plik z zadaniem powinien mieć nazwę skladającą się z 3 elementów oddzielonych znakiem myślnika:
  • określenie klasy: np 5a
  • określenie numeru ucznia w dzienniku np 01, lub 10 (uwaga numery od 1 do 9 powinny być poprzedzone są znakiem 0)
  • okresleniem daty wysłania w formacie rrrr-mm-dd (przykładowo: 20181220)
 • Rozszerzenie nazwy pliku powinno być zgodne z rodzajem przesyłanego zadania, np.: txt: dla pliku tekstowego lub jpg: dla ilustracji.
 • Przykładowa nazwa pliku ilustracji wykonanaego zadania: k4a-03-2018-12-20.jpg
  gdzie:
  • k4a = klasa 4a
  • 03 = uczeń s numerem e w dzienniku swojej klasy w GPE
  • 2018-12-20 = data wysłania pracy

 

Uploading...
Please Wait!
Choose a file to upload
...
Add file information below
klasa
numer_w_dzienniku,Data

Free Joomla! templates by AgeThemes